Mikołaj I, 10 złotych polskich 1827 FH - rzadkość, PCGS AU55
Mikołaj I, 10 złotych polskich 1827 FH - rzadkość, PCGS AU55
Mikołaj I, 10 złotych polskich 1827 FH - rzadkość, PCGS AU55
Mikołaj I, 10 złotych polskich 1827 FH - rzadkość, PCGS AU55
Mikołaj I, 10 złotych polskich 1827 FH - rzadkość, PCGS AU55

Mikołaj I, 10 złotych polskich 1827 FH - rzadkość, PCGS AU55

Data sprzedaży: 2019-10-05
Cena wywoławcza: 80 000.00 zł
Cena sprzedaży:
(bez opłaty aukcyjnej)
100 000.00 zł
Miejsce sprzedaży: aukcje.gndm.pl
Kategoria: MONETY I MEDALE
Nr pozycji: 9/66
Czas trwania licytacji: Licytacja na żywo

Stan zachowania: PCGS AU55

Najrzadszy rocznik dziesięciozłotówek czasów zaborów. 

Wybity w nakładzie zaledwie 123 sztuk!

Emisja pośmiertna, upamiętniająca cara Aleksandra I, bardzo ciekawa również ze względów historycznych.

20 czerwca 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim utworzono Królestwo Polskie, a władzę najwyższą oddano cesarzowi Rosji, Aleksandrowi I, który otrzymał tytuł króla Polski. W tym samym roku ustawiono również, jakie monety będą bite w Mennicy w Warszawie. Wśród nich zabrakło jednak 10-złotówek, które dopiero w odpowiedzi na petycję z 1818 r. namiestnika Królestwa Polskiego, księcia Zajączka, Car zezwolił na ich bicie. Były to emitowane przez 6 lat  panowania Aleksandra (1820-1825), największe monety Królestwa wybite Z SREBRA KRAIOWEGO jak głosił ich rewers. Bardzo rzadkie, niskonakładowe monety.

W roku 1825 zmarł Aleksander I. Po jego śmierci, a przejęciu władzy przez Mikołaja I warszawska Mennica planowała zmienić wizerunek na monetach, co nie spotkało się z akceptacją nowego władcy. 3 maja 1826 wydał on dekret, nakazujący pozostawić na awersie portret poprzednika, by na zawsze uwiecznić pamięć wspaniałomyślnego Aleksandra I, który obsypał łaskami Królestwo Polskie. I właśnie w zgodzie z tym dekretem wybito jedyną jednonominałową dziesięciozłotówkę czasów Mikołaja I.

Piękna moneta stanowiąca pomost pomiędzy panowaniami.

Ukazująca cara Aleksandra w wieńcu laurowym (zamiast z nieozdobioną głową), z nową tytulaturą jako Wskrzesiciela Królestwa Polskiego, zaś na rewersie przedstawiająca nowego władcę. Mikołaja I Cesarza wskrzesiciela Rosji, króla Polski panującego.

Odmiana z inicjałami F.H. - intendenta Mennicy Warszawskiej Fryderyka Hungera.

Piękny stan zachowania. Moneta z właściwym dla tej emisji pięknym, medalowym lustrem tła. W barwnej patynie dawnego zbioru.

Rzeczywista i niekwestionowana rzadkość.

Srebro, średnica 40 mm.


Literatura: Bitkin 984 (R2), Plage 30 (R3), Kopicki 2722 (R7), Berezowski 140.00 zł

COOKIES

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak