8652. Nike 1932 - NAJRZADSZA moneta II RP - PIĘKNA
8652. Nike 1932 - NAJRZADSZA moneta II RP - PIĘKNA
8652. Nike 1932 - NAJRZADSZA moneta II RP - PIĘKNA
8652. Nike 1932 - NAJRZADSZA moneta II RP - PIĘKNA
8652. Nike 1932 - NAJRZADSZA moneta II RP - PIĘKNA
8652. Nike 1932 - NAJRZADSZA moneta II RP - PIĘKNA

8652. Nike 1932 - NAJRZADSZA moneta II RP - PIĘKNA

Data sprzedaży: 2017-02-20
Cena wywoławcza: 1.00 zł
Cena sprzedaży: 36 111.00 zł
Miejsce sprzedaży: allegro.pl
Kategoria: Kolekcje Numizmatyka Polska 1916 - 1945 1923 - 1939
Nr aukcji: 6714921850
Czas trwania licytacji: 10 dni
Ilość osób licytujących: 26

Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak


Stan zachowania: NGC AU Details (Surface Hairlines)
Omówienie monety dostępne na filmiku tutaj.
 • Chałupski 2.22.5.a (R6)
 • Parchimowicz 114e
 • Najrzadsza moneta obiegowa IIRP 
  Rzeczywista i niekwestionowana rzadkość. Najrzadsza moneta IIRP. Moneta mimo teoretycznie wysokiego nakładu, w rzeczywistości praktycznie nie wprowadzona do obiegu gdyż w roku 1932 zmieniono parytet srebrnych monet obiegowych i z tą datą do rzeczywistego obiegu wprowadzono 5 złotych nowego typu, mniejsze i lżejsze - zawierające mniej srebra.  J.Chałupski w "Specjalizowany katalog monet polskich część II" pisze "Po wycofaniu tej emisji z obiegu, mennica warszawska przetopiła 22,8 miliona pięciozłotówek z łącznego nakładu wynoszącego 26,7 mln. Przetopiono zdecydowaną większość monet z rocznika 1932, stąd jego wielka rzadkość i wysokie notowania rynkowe..."
 • o r y g i n a l n o ś ć   g w a r a n t o w a n a  
  Dołączymy pisemny certyfikat oryginalności ze zdjęciami. Gwarancja pełna i bezterminowa. 
  Moneta ma wszystkie cechy charakterystyczne oryginalnej 5 złotych 1932, w tym opisywaną przez J. Chałupskiego własną, specyficzną oś daty. Lekko, naturalnie uderzona na cyfrze 2, ale absolutnie bez żadnych śladów manipulacji. Więcej na temat sprawdzania oryginalności Nike 1928-1932 tutaj
 • zdecydowanie  p o l e c a m y
Oryginalność gwarantowana. Przedmiot licytacji pokazany na zdjęciach.

GNDMpl • Tel. 22 407 02 20 (pn-pt 10.00-17.00) • gn@gndm.pl 

Szersza prezencja i omówienie dostępne na filmie poniżej

COOKIES

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak